Page d'accueilATELIERVITRAUX NOUVEAUXRESTAURATIONRECONSTRUCTIONVERRIERES DE PROTECTION

RECONSTRUCTION:

La cathédrale de Cologne

La cathédrale de Berlin

Général:

Page d'accueil

Impressum


In 1980 werd het restauratie –en conservatieatelier opgericht om tegemoet te kunnen komen aan de constant veranderende technieken op vlak van restauratie en reconstructie van historisch glas, gaande van de middeleeuwen tot nu.

De experten van dit departement hebben sindsdien steeds nieuwe technieken ontwikkeld om het historische glas op een zo optimale en verantwoorde wijze te kunnen beschermen tegen invloeden van buitenaf.


Om deze vooruitgang te kunnen verzekeren en om onze klanten te kunnen voorzien van een volledige oplossing, wordt er samengewerkt met enkele zeer belangrijke strategische partners zoals o.a. het ‘Fraunhofer Instituut’ en het ‘Corpus Vitrearum’.